birtedalen-logo-proto
 

OPPLEVELSER

 

HYTTEMODELLER

Disse to hyttene vil være under bygging i løpet av høsten. Hytten til venstre bygges på tomt 11 og hytten til høyre bygges på tomt 33. Tomtene er selveiertomter på 1 000 m² pr. tomt. Tomtepris er Kr. 295 000.- + omk.

Fritidsbebyggelse med maksimal tillatt bebygd areal lik 150 kvm. Bebyggelsen kan deles i 2 bygg der ett av disse er anneks på inntil 25 kvm. Det kan i tillegg bygges et u-isolert uthus på inntil 20 kvm. Tak kan dekkes med tre eller torv.

Faste, løpende kostnader, tilknytningsavgift kr 95.000,- påløper når hytta er ferdig (vann, avløp, vei og elektrisitet) Andre utgifter: Vann- og avløpsavgifter vil følge kommunens satser (pr i dag kloakk kr 7.026,- og vann kr 4.135,- pr år).
Utgifter til brøyting, veivedlikehold m.m. vil utgjøre kr 3.000,- pr sesong fra fylkesveg til tomtegrense, og kr 1.350,- pr sesong fra tomtegrense inn til hytta.

 

TOMTER

Reguleringsplankart-17-118_
 

SAMARBEIDSPARTNERE

 

WEB-KAMERA

Solliåsen Syd

 

KONTAKTSKJEMA

Arve Levang telefon: 90 57 95 43.
Arve Levang mail: post@birtedalen.as

FACEBOOK

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar